Voor direct contact met een specialist uit uw regio bel

phone0800 4568888 (gratis)

Netwerk 0800-Ongeval

Vanwege de toenemende beunhazerij en oplichtingspraktijken in de letselschadebranche, hebben meer dan 125 letselschadespecialisten met vergelijkbare ervaring en het Keurmerk Letselschade, het netwerk 0800-Ongeval in het leven geroepen.

0800ongevallogoZo is het voor u als slachtoffer of doorverwijzer eenvoudiger om een goede betrouwbare belangenbehartiger bij u in de buurt te vinden. Alle deelnemers maken ook onderdeel uit van de Whiplashletselschadespecialisten. Wij vinden het belangrijk voor deze specifieke groep bijzondere aandacht te hebben.

Initiatiefnemer letselschadeadvocaat mr. Rob Vermeeren

Rob Vermeeren“Al 20 jaar ben ik werkzaam als gespecialiseerd letselschadeadvocaat. Whiplashletsel vergt specifieke kennis en ruime ervaring. Bij diverse gelegenheden wordt deze door de aangesloten kantoren bijgehouden. Zo worden lezingen op medisch gebied bijgewoond van de Werkgroep Artsen en Advocaten. Ook wordt binnen de Vereniging Advocaten Slachtoffers Personenschade in samenwerking met de Whiplash Stichting Nederland rechtspraak en strategie uitgewisseld specifiek op het gebied van whiplashletsel.”

Door professionele hulp, juridisch maar ook op allerhande ander vlak, samen te laten komen in een schaderegeling, is 0800-Ongeval toonaangevend binnen de letselschadebranche.

Door te bellen naar het gratis naamnummer 0800-Ongeval (0800-6643825) wordt u, op basis van uw postcode, op een eenvoudige en adequate wijze direct in contact gebracht met de dichtstbijzijnde letselschadeadvocaat of –expert.

Het 0800Ongeval netwerk wordt aanbevolen door…

Stichting Hartpatiënten Nederland

hartpatienten nederlandDoelstelling van Hartpatiënten Nederland is het verlenen van steun aan hartpatiënten in de meest uitgebreide zin van het woord. Dit wordt vormgegeven door o.a. het uitgeven van tijdschriften, wachttijdenoverzichten etc. Iedere donateur kan juridische en medische adviezen aanvragen. Wij zijn géén wetenschappelijke organisatie. Wij zijn er voor iedereen en komen al sinds het begin van de jaren zeventig – als onder meer organisator van luchtbruggen – op voor de belangen van patiënten. Indien gewenst bieden wij hulp, begeleiding en adviezen op een zo breed mogelijk terrein van hart- en vaatziekte(n). Zo voorzien wij bijvoorbeeld ook in een behoefte met onze speciale HartbrugReizen.

Voorzitter Jan van Overveld:

“Als patienten belangen organisatie hebben wij door de jaren heen gemerkt dat alleen met de juiste juridische backup het recht op goede zorg kan worden verwezenlijkt. Het is voor onze leden prettig te weten dat als het nodig is, gebruik kan worden gemaakt van de beste juristen op gezondheidsrechtelijk vlak.”

Gezonde Patiënt

gezonde patientMet de website Gezonde Patient wordt getracht u als consument van de gezondheidszorg weerbaarder te maken. Hiervoor is de website ontwikkeld, een boek geschreven en wordt als pannel-arts opgetreden in het tv-programma Missers van de AVRO. Dit met als uiteindelijk doel om zodoende niet alleen uzelf, maar ook toekomstige gebruikers van deze gezondheidszorg een grotere garantie te geven op een kwalitatief goede behandeling. Goede rechtshulp maakt hiervan ook onderdeel uit. Indien iets is misgegaan heeft u er recht op dat zaken worden uitgezocht en verbeterd om herhaling te voorkomen. Compensatie van uw schade is daarbij – ook vanuit verwerkingspersectief – uitermate belangrijk.

Drs. J. Koetsier, (Arts):
“Om die reden werken wij uitsluitend samen met het netwerk 0800-Ongeval. Allemaal gespecialiseerde letselschadeadvocaten en schade-experts die het Keurmerk Letselschade hebben. Dit biedt de best mogelijke kans op het zo snel mogelijk verhaald krijgen van schade als gevolg van medische fouten. Zonder een krachtige rechtshulpverlener is het vrijwel ondoenlijk om de verzekeraars van mijn beroepsgenoten te overtuigen om tot een snelle en goede regeling over te gaan.”

Fys’Optima

fys optimaFys’Optima is een netwerk van fysiotherapraktijken over heel Nederland. Alle bij dit netwerk aangesloten praktijken zijn ISO-HKZ gecertificeerd. Zij bieden alle vormen van fysiotherapie om u er zo snel mogelijk na een ongeval bovenop te helpen. Groot voordeel is dat ook als u niet aanvullend verzekerd bent, zij ervoor kunnen zorgen dat dit alsnog gebeurd. Tegen een zeer kleine vergoeding bent u snel alsnog na een ongeval volledig gedekt voor fysiotherapiekosten. De kleine vergoeding is dan vaak gemakkelijk en snel te verhalen bij de aansprakelijke verzekeraar.

Drs. Robert Versteegh (Directeur):
“Als organisatie van fysiotherapeuten met meer dan 170 vestigingen in heel Nederland is het prettig samen te werken met een landelijk netwerk dat net als wij veel waarde hecht aan kwaliteit. We zien dagelijks dat mensen verkeerd terecht komen en zijn dan ook blij mensen nu goed te kunnen verwijzen.”

Kouwenhoven & Partners

kouwenhoven & partnersSlachtoffers van letselschade raken niet zelden ook de regie kwijt over het leven. Om goed te kunnen herstellen en weer sociaal en maatschappelijk te kunnen functioneren als voor het ongeval, kan de inschakeling van een strategisch coach een oplossing zijn. Door een bewezen methodiek is het makkelijker zaken weer op te pakken, nieuwe doelen te stellen en ze ook te bereiken. Kouwenhoven en partners

Drs. Regi Melcherts (Stategisch Coach):
“Jarenlange ervaring in het strategisch coachen van mensen is een voorwaarde voor een succesvol eindresultaat. Dezelfde jarenlange ervaring vragen wij ook van diegenen waarmee we samenwerken. Na een ernstig trauma er voor zorgen dat je de regie als slachtoffer weer in handen krijgt, is een gezamenlijk streven van beide partijen waarmee de klik een gegeven is.”

OCA Belastbaarheidtrainingscentra

OCAHet OCA verzorgt revalidatietrainingen met zeer goede resultaten. Hun slagingspercentage van de samen met u te bepalen doelen bedraagt meer dan 90%. Het OCA heeft vestigingen over heel Nederland en dus waarschijnlijk ook bij u in de buurt.

Hermine van Schaik (Directeur):
“De persoonlijke aanpak die wij en onze meer dan 25 centra nastreven, herkennen we bij de advocaten en experts van 0800-Ongeval. De autonomie van het slachtoffer is uitgangspunt bij alle stappen die gezet worden. Verrassend hoe snel we met elkaar in het belang van de slachtoffers kunnen schakelen en mensen weer zoveel mogelijk de conditie van voor het ongeval kunnen teruggeven.”

Platform voor Verkeerscounseling

elshoutDit zelfde geldt voor de situatie dat u rijangst heeft opgelopen als gevolg van een ongeval. Jaarlijks lopen om en nabij de 10.000 mensen een vorm van rijangst op. Het Platvorm Verkeerscounseling geeft u de mogelijkheid om samen met een gespecialiseerde therapeut en rijinstructeur bij u in de buurt snel over deze opgelopen rijangst heen te komen.

Voorzitter Karin van Elshout (Psychotherapeut en Verkeerscounseler):
“Een samenwerking met de letselschadespecialisten van 0800-Ongeval en ons Platform lag al meteen voor de hand. Allebei willen we slachtoffers weer zo snel mogelijk letterlijk en figuurlijk op de rit krijgen. Het wegnemen van rijangst is iets wat te lang is onderschat en waar de letstelschadespecialisten van 0800-Ongeval alles vanaf weten.”

Trivium Advies

triviumLetselschade heeft vaak vergaande consequenties. Plots komt het besef dat bijvoorbeeld een hand onmisbaar is en zelfs nodig is bij bijna alles wat we doen. Bij een snelle en adequate afhandeling hoort ook advies bij het leren omgaan met de beperkingen. Ook begeleiding bij het traject van selectie van de juiste voorzieningen (dit kan bijvoorbeeld een aanvraagtraject zijn in het kader van de WMO) om zowel binnen als buitenshuis weer mee te kunnen doen, hoort daar bij.

Annelies Kruisselbrink, Directeur:
“Ons uitgangspunt voor het uitvoeren van onze werkzaamheden is altijd een tweezijdig opdrachtgeverschap door zowel verzekeraar als belangenbehartiger. In dit verband is de samenwerking met het netwerk 0800-Ongeval een logische stap. De cliënt centraal is ook voor onze organisatie een belangrijk uitgangspunt en dit netwerk van letselschadespecialisten zorgt voor een veilige omgeving voor het slachtoffer. We kunnen elkaar goed aanvullen vanuit ieders deskundigheid met als centraal doel het slachtoffer van de letselschade weer zoveel mogelijk terug te brengen naar de situatie van voor het ongeval.”

Stichting Slachtoffers Cosmetisch Artsen

stichting slachtoffers cosmetisch artsenHet bevorderen van het veilig en verantwoord gebruik van rimpelvullers en injectables. Daarnaast het onderzoeken van medische handelingen en technieken die beogen de huid te verjongen of rimpels tegen te gaan.

Voorzitter Dr. Paul Kouwenberg (plastisch chirurg):
“Slachtoffers van foute privéklinieken die uit louter winstbejag mensen verminken, moeten kunnen terugvallen op letselschadespecialisten van absolute topkwaliteit. Ons bestuur is daarom ook verheugd dat 0800-Ongeval bereid is onze donateurs te helpen in hun strijd. Het vertrouwen dat je weet dat je goed zit, is zeker na een traumatische ervaring van groot belang.”

Stichting Rijangst

stichting rijangstOmdat veel mensen niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden om van een opgelopen rijangst af te komen is de stichting Rijangst opgericht. Deze stichting heeft als doel het probleem onder de aandacht te brengen, het ontwikkelen van best practice van therapievormen in combinatie met begeleide rijlessen en het geven van een lotgenotenplatform voor diegenen die met het niet te onderschatten probleem te kampen hebben.

Karin van Elshout(Voorzitter)
“De stichting werkt met het netwerk 0800-Ongeval omdat wij van mening zijn dat mensen met rijangst veroorzaakt door een aansprakelijke partij de kosten van therapie en extra rijlessen niet zelf zou moeten bekostigen. Hiervoor dient de aansprakelijke verzekeraar op te komen. Juist omdat veel van deze verzekeraars het probleem nog onvoldoende erkennen is goede gekwalificeerde rechtshulp nodig om ervoor te zorgen dat tot vergoeding wordt overgegaan.”

Van Altena en De Jongh Bedrijfsartsen

altenaVan Altena en De Jongh Bedrijfsartsen is een landelijke werkende groep onafhankelijke bedrijfsartsen. Als zelfstandige ontbreekt de bedrijfarts vaak of wordt door de arbeidsongeschiktheidsverzekeraar aangestuurd. Bij niet-zelfstandigen wordt de bedrijfsarts door de werkgever ingeschakeld. In beide situaties is het goed dat er een onafhankelijk bedrijfsarts is die werkend vanuit het perspectief van het letselschadeslachtoffer en in samenwerking met de letselschadespecialist, kan bewaken, bijsturen en begeleiden.

Dr. Renee van Altena (Arboarts):
“Als groep van samenwerkende arbo-artsen zorgen we samen met de letselschade specialisten van 0800-Ongeval er voor dat mensen de juiste medische bgeleiding krijgen bij het weer oppakken van het werk. Niet zelden komt het immers voor dat de eigen bedrijfsarts onterecht en in een te vroeg stadium slachtoffers pushen weer aan de slag te gaan met alle nadelige gevolgen vandien.”

Instituut voor Psychotrauma

psycho traumaHet Instituut voor Psychotrauma kan door ons worden ingeschakeld als u ernstiger psychisch letsel oploopt als gevolg van onder andere een verkeers of bedrijfsongeval, mishandeling of zedendelict. Door een netwerk van bijna 70 psychologenpraktijken in heel Nederland kunt u op kosten van de aansprakelijke partij bij hun terecht.

Drs. Sjef Berendsen (Psycholoog):
“Dat het netwerk 0800-Ongeval op ons pad kwam is geen toeval. We hebben beide te maken met getraumatiseerde mensen, die een specifieke gespecialiseerde aanpak verdienen om ook op psyschisch vlak weer verder te kunnen. Korte lijnen en een informele aanpak is wat beide organisaties gemeen hebben.”

Otto Bock Orthopedische Hulpmiddelen

otto bockOtto Bock Health Care is een bedrijf dat over de hele wereld de meest geavanceerde prothesen en orthopedische hulpmiddelen ontwikkeld en levert aan orthopedisch instrumentmakers over heel Nederland. Samen met ons zorgen zij ervoor dat u weer zoveel mogelijk datgene kunt doen als u voor het opgelopen letsel deed.

Drs. Cas Welling (Directeur):
“De samenwerking met 0800-Ongeval zorgt ervoor dat het gemakkelijker wordt voor slachtoffers om de meest optimale oplossing op maat te krijgen als het gaat om mobiliteit. Net als wij vinden ook zij dat ook essentieel voor het hersteltraject. Niet genoegen nemen met middelmaat, maar gaan voor het beste is iets wat beide organisaties aan elkaar verbindt.”

Expertise Human Capital

human capitalExpertise Human Capital is een netwerk van arbeidsdeskundigen en reintegratiecoachen die u helpen naar werk. Uw eigen werk of, al dan niet na omscholing, ander werk. Met dit netwerk hebben we een verzekering van de beste expertise op dit vlak. Zij staan garant voor een persoonlijke aanpak, maatwerk en resultaatgerichtheid waarbij het slachtoffer centraal staat.

Joop Schrok (Directeur):
“De samenwerking met 0800-Ongeval als arbeidsdeskundigen is een logische stap voor onze organisatie. Wij geloven allebei dat het behouden en terugbrengen naar werk een groot goed is dat alle kans moet krijgen. Goede juridische begeleiding bij het overleg met aansprakelijke verzekeraars is hiervoor noodzakelijk en daarmee hebben we een uitstekende partner in 0800-Ongeval gevonden.”

Pronk Ergo BV

pronk ergoafstemming op iedere situatie. De ergotherapeutische, fysiotherapeutische of bewegingstechnologische achtergrond van de adviseurs draagt ertoe bij dat zij persoonlijke wensen kunnen omzetten in een ergonomisch advies, zowel voor particuliere situaties als voor zorgverleners.

Jeroen Ramesdonk, Directeur:
“Of het nu gaat om een verstelbare keuken, een verhoogd toilet of een tillift, zaak is dat onze klanten de beste kwaliteit krijgen. Het is al moeilijk genoeg om na een ongeval de draad van het leven weer op te pakken. We herkennen dit gevoel bij 0800-Ongeval; alleen het beste is goed genoeg! Het is prettig met zo’n betrokken groep professionals te kunnen samenwerken.”

RaNed Verkeersbegeleidingen

fys optimaBelangenbehartigers van 0800-Ongeval komen met veel mensen in contact die na een ongeval last hebben van rijangst of verkeersangst. In dat geval schakelt zij RaNed in die op pragmatische wijze op dit punt hulp kan bieden. RaNed onderscheid zich van andere instanties door een aanpak die gericht is op gedragsverandering middels een combinatie van rijtechnische en psychologische elementen. Hun verkeersgedragstherapeuten en overige hulpverleners, hebben ruime ervaring en zijn allen psychologisch geschoold. RaNed streeft naar kwaliteit en innovatie en ziet dit ook terug bij de belangenbehartigers van 0800-Ongeval.

Bel gratis:

Waarom kiest u voor ons?

  • Gegarandeerde kwaliteit en persoonlijk contact.
  • Altijd een betrouwbare advocaat in uw regio.
  • Kosteloze rechtshulp bij letselschade.
  • Professionele steun bij ongevallen en misdrijven.

Benieuwd of u een whiplash heeft?

Specialisten in uw regio

Groningen Friesland Drenthe Noord Holland Flevoland Overijssel Gelderland Utrecht Zuid Holland Zeeland Noord Brabant Limburg